GRANULAT

Granulerad Gräsgödning MASTERLAWN 4 % Järn

Intensivt växande gräs, som klipps många gånger under året, absorberar stora mängder av näringsrika beståndsdelar från jorden.
För att erhålla en tät och grönskande gräsmatta är det en nödvändighet att gödsla gräsmattan regelbundet från tidig vår till höst.

Florovit Gräsgödning med hög järnhalt är komponerad för att ge all näring gräset behöver,
speciellt för dekorativa och representativa gräsmattor.
Sammansättningen av mineralerna i Florovits Gräsgödning är noga utvalda för att stimulera tillväxten av gräset samt att förbättra dess kondition.
Florovit Gräsgödning ger din gräsmatta en intensiv grönska.
En hög halt av kväve i gödningen ökar tillväxttakten av gräset och din gräsmatta blir tät och stark.

REKOMMENDERAS AV OLLE BERG

Användning:
Applicera Florovit Gräsgödning från början av våren till slutet av Augusti med 4-6 veckors mellanrum, för bästa resultat sprid 3 kg per 100 m2 gräsmatta.
Florovit Gräsgödning skall spridas jämnt över hela gräsmattan och gödningen bör appliceras på nyklippt gräsmatta.
Om regn uteblir skall gräsmattan vattnas. Florovit Gräsgödning bör ej användas vid extremt solljus eller vid kraftiga vindar.
Regelbunden bevattning förhöjer effekten av Florovit Gräsgödning

N:P:K - 16,0 : 5,2 : 5,2 Gödningen innehåller även: svavel och järn(Fe 4%) och Magnesium 3,5%

Denna gödning finns i 25 kg respektive 10 kg, 25 kg räcker till ca: 850 kvm och 10 kg räcker till ca: 350 kvm.

Art.nr: 14725(25 kg säck), 14710(10 kg säck) 

OBS!! ANVÄND INTE STROLLERSPIDARE NÄR NI SPRIDER DENNA GÖDNING!!

OBS!! DENNA PRODUKT INNEHÅLLER JÄRNSULFAT VILKET I SIN TUR MISSFÄRGAR BETONGYTOR,SKIFFER , TRÄ OSV